หนังสั้น รด.รู้รักสามัคคี (Official VAST) 2017

หนังสั้น รด.รู้รักสามัคคี
ใช้ระยะเวลาในการถ่ายทำในระหว่างการฝึกนักษาศึกวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกย่อยจังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖o หน่วยฝึกศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๕

จัดทำโดยทีม VAST Studio
ติดตามพวกเราได้ที่ https://www.facebook.com/VASTchannel/
E-mail : VASTStudioOfficial@Gmail.com

Creative : นศท.ธรรมนูญ บุญใส (นัททวิต)
Editor : นศท.ธรรมนูญ บุญใส (นัททวิต)
Sound Effects : นศท.ธรรมนูญ บุญใส (นัททวิต)
CAST : ร.ท.เจริญ รัฐวัช (ครูเจ)
จ.ส.อ.วิชาร ปรีดิ์เปรม (ครูแอน)
นศท.ธรรมนูญ บุญใส (นัททวิต)
นศท.พลณฤทธิ์ ใจบุญ
นศท.เอกพงศ์ ชัยวัง
นศท.วรวุธ คำนาค
นศท.ณัชลักษมณ์ อันบำรุง
นศท.ปฏิการณ์ กองตุ้ย
นศท.สหพงศ์พันธ์ สีเขียว
นศท.วรเมธ บุตรสีมาตร
Cameraman : นศท.ยศพล วงศ์คำ และ นศท.ธรรมนูญ บุญใส (นัททวิต)

Related Posts

Leave a Reply